Integrace e-ARSYS do prostředí Active Directory

S přechodem na novou verzi e-ARSYSu byl navržen způsob automatického přihlašování. Předpoklad je otevřít kdykoli e-ARSYS bez nutnosti přihlašování. K tomu slouží nástroj e-ARSYS Active Directory, který kontroluje, kdo a z jakého zařízení se k službám e-ARSYS hlásí, a vyhodnocuje zároveň i další parametry. Je možné připodobnit jej k chytrému firewallu, ve kterém se nadefinují konkrétní uživatelé, kterým chceme povolit přístup ke konkrétním aplikacím a to pouze za splnění definovaných podmínek. Například z jakého zařízení se uživatel přihlašuje – známe toto zařízení? Odpovídá přihlášení časem a místem standardnímu chování daného uživatele?

Pro integraci mezi Windows a firemním řešením e-ARSYS slouží nástroj e-ARSYS Active Directory. Je to adresářová služba, ze které lze následně čerpat všechny informace o uživatelích (jméno, heslo, oprávnění a zařízení, která uživatelé používají a přistupují z nich k firemním datům). Integrace s Active Directory je součást instalace e-ARSYS a je volána při spuštění přihlašování do e-ARSYS. Při této integraci jsou dva možné způsoby ověření na dvou různých vstupních bodech:

  1. Uživatel je přihlášen do e-ARSYS s použitím přihlašovacích údajů do Windows. Toto je výchozí způsob ověření. Pokud není uživatel ověřen, je přesměrován na druhý způsob ověření.
  2. Formulářové ověřování (původní způsob ověření), kdy uživatel není ověřován oproti Windows, ale po zadání uživatelského jména a hesla je přesměrován na službu ověření e-ARSYS a tam je provedeno ověření identity uživatele.

Následná práce s e-ARSYS je již stejná nehledě na způsob ověření.

cs_CZCzech