Digitalizace stavebního řízení a elektronický archivační systém e-ARSYS

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a stavebního řádu. V souladu s tímto zákonem zahájilo projekt digitalizace stavebního řízení a územního plánování „DSŘÚP, jehož cílem je vybudování živého digitálního systému, který usnadní proces všem účastníkům stavebního řízení, neboť už nebude potřeba obcházet úřady, ale vše se vyřídí z pohodlí domova.

Cílů projektu Digitalizace stavebního řízení je více a mezi nimi i takové, které korespondují s nasazením a využíváním elektronického archivačního systému v rámci aktivního IT systému. Patří mezi ně především:

  • zjednodušení opatřování podkladů před zahájením řízení – vyjádření “na jedno kliknutí” – úspora času jakož i  nákladů
  • zajištění vedení elektronického správního spisu s veškerými dokumenty – kompletní dokumentace ke stavbě, řízení na jednom místě
  • umožnění správy projektových dokumentací staveb ve standardizovaných formátech (PDF, DWG a BIM), aby bylo možné jejich další využití
  • umožnění oprávněným osobám přístup k těmto strukturovaným datům pro využití pokročilejších funkcí, jež propojí data o územním plánování, data o území a infrastruktuře s daty stavbách a řízeních

Optimalizace procesů přispěje ke zpřehlednění elektronizace v oblasti stavebního řízení a územního plánování, když umožní činit úkony elektronickou formou přes Portál stavebníka a zajistí integraci všech informačních systémů podporujících vedení procesů stavebního řízení a územního plánování elektronickou formou. Specializace elektronického archivačního systému e-ARSYS umožní ukládat dokumentaci v elektronické formě a umožní ukládat údaje o řízeních a postupech, rozhodnutích vydaných v rámci řízení, dokumentech, které jsou k nim vztaženy.

cs_CZCzech