laptop_2

Document management system

Systémy pro elektronickou archivaci a správu dokumentů zaručují okamžitý a individuální přístup uživatelů ke všem archivovaným dokumentům,
umožňují zpracovávat, spravovat a archivovat libovolné množství dokumentů a splňují požadavky norem řady ISO 9000.

Elektronický archivační systém je řešením pro archivaci a správu dokumentů. Tento systém nabízí flexibilitu, snadnou obsluhu, a především přehlednou a bezpečnou archivaci Vašich elektronických dokumentů.

Systém elektronické správy dokumentace e-SD je určen pro komplexní správu a management dokumentace, včetně řízeného oběhu dokumentů s důrazem na jednoduchou a intuitivní obsluhu.

Aplikace e-Schránka je určena pro nejširší použití mezi uživateli komunikujícími s datovými schránkami. Aplikaci je možno provozovat samostatně nebo jako modul systémů e-ARSYS a e-SD.

Novinky

Zajímavá čísla

> 0
aktivních uživatelů našich zákazníků DMS
> 0
spravovaných spravovaných dokumentů našich zákazníků
0
let zkušeností
0 TB
unikátních dat dokumentů našich zákazníků

Instalace u našich zákazníků

Ve společnosti CHEVAK Cheb a.s. slouží elektronických archivační systém e-ARSYS jako hlavní nástroj pro archivaci dat pro systém GIS, vyjadřovací portál iStanoviska a evidenci investičních akcí i-VIS. Prostřednictvím API rozhraní přistupují externí aplikace, v rámci procesu integrace systémů, on-line do elektronického archivu e-ARSYS.

Implementace elektronického archivačního systému proběhla v rámci Stavebního úřadu Města Chomutova v roce 2005. V rámci implementace byla nasazena verze 2.0, která byla certifikována dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy úspěšně atestací na shodu se standardy ISVS. V roce 2011 byl e-ARSYS rozšířen mezi další odbory města Chomutova. V roce 2018 byla nasazena nová verze 3.0 s moderním uživatelským rozhraním a novým enginem pro správu Big Data. Díky intenzivní digitalizaci stavebního a vodoprávního archivu jde o největší instalaci z hlediska objemu dat.

Ve společnosti Středočeské vodárny a.s. je elektronický archivační systém e-ARSYS součástí rozsáhlé integrace systémů. Mimo své primární funkce, archivace dokumentů, přistupují k tomuto systému také geografický informační systém a aplikace pro evidenci investičních akcí EVIS. Je součástí procesu integrace se zákaznickým systémem U-SYS.NET a technicko-provozního systému Helios Green.

Starají se o Vás

frantl
Ing. Václav Frantl
Ředitel společnosti

Ředitel společnosti HSI com s. r. o. Je jedním ze zakládajících členů společnosti a v oblasti správy dokumentace pracuje více než 20 let.

janecek
Mgr. Aleš Janeček
Projektový manažer

V oblasti document management systémů pracuje více než 15 let. Podílel se na všech etapách implementace systémů DMS a získané zkušenosti využívá v oblastech projektového řízení a integrace systémů.

volf
Ing. Pavel Volf
Vedoucí oddělení vývoje

Jako vedoucí oddělení vývoje HSI com s. r. o. zaštiťuje proces rozvoje systémů DMS. Získané zkušenosti využívá v posouzení možností návrhu a vývoje nových modulů a jejich implementace u zákazníků.

halmes
Ing. Michal Halmeš
Senior programátor

Ve společnosti HSI com s. r. o. se podílí na vývoji systémů GIS a elektronické archivace a oběhu dokumentů. Znalosti získané v průběhu více než 15-ti let aplikuje při správě stávajících systémů a nových požadavků zákazníků.