Společnost VaK Nymburk a.s. využívá e-ARSYS a e-Schránku při správě a provozování vodovodů a kanalizací

Mezi uživatele elektronického archivačního systému e-ARSYS a aplikace pro správu datových schránek e-Schránka se na přelomu roku 2019/20 zařadil nový uživatel z oblasti provozování vodovodů a kanalizací – VaK Nymburk a. s. Jelikož šlo o projekt v oblasti, ve které společnost HSI com s.r.o. získala v průběhu svého působení značné zkušenosti, proběhla implementace bez komplikací a dle stanoveného harmonogramu.

Již při prezentacích našich produktů byly systémy kladně ohodnoceny. Především z důvodů nasazení nejnovější verze e-ARSYS, která nabízí nejnovějších technologií využívajících internet / intranet s využitím moderních prvků uživatelského rozhraní při zachování jednoduchosti obsluhy ze strany uživatelů. Vše nasvědčuje tomu, že tento produkt nezpůsobí obavy z používání archivačního systému. Kladně byl hodnocen i celý způsob administrace systému.

V současné době jsou již systémy (elektronický archivační systém e-ARSYS s nadefinovanou databázovou strukturou atributů a elektronická správa dokumentace) naimplementovány, a po ukončení ověřovacího provozu bude spuštěn provoz ostrý. K hladkému průběhu analytických i instalačních prací přispívali také svým přístupem zaměstnanci objednatele.

Jako další krok využití elektronického archivačního systému bylo napojení na vyjadřovací portál iStanoviska.NET, který byl implementován začátku letošního roku.

Věříme, že systém elektronického archivu a aplikace pro správu datových schránek zefektivní činnosti document managementu v organizaci VaK Nymburk a. s.

cs_CZCzech