Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč využije e-ARSYS a e-SD při správě a provozování vodovodů a kanalizací

Mezi uživatele elektronického archivačního systému e-ARSYS a elektronické správy dokumentace e-SD se v průběhu letošního roku zařadil nový uživatel z oblasti provozování vodovodů a kanalizací – Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s. Jelikož šlo o projekt v oblasti, ve které společnost HSI com s.r.o. získala v průběhu svého působení značné zkušenosti, proběhla implementace bez komplikací a dle stanoveného harmonogramu.

Již při prezentacích našich produktů byly systémy kladně ohodnoceny. Především z důvodů nejnovějších technologií využívajících internet / intranet a s tím spojenou dostupnost serveru k jednotlivým klientům. Velký ohlas sklidila jednoduchost obsluhy ze strany uživatelů. Vše nasvědčuje tomu, že tento produkt nezpůsobí obavy z používání archivačního systému a elektronické správy dokumentace. Kladně byl hodnocen i celý způsob administrace systémů.

V současné době jsou již systémy (elektronický archivační systém e-ARSYS s nadefinovanou databázovou strukturou atributů a elektronická správa dokumentace) naimplementovány, a po ukončení ověřovacího provozu byl spuštěn provoz ostrý. K hladkému průběhu analytických i instalačních prací přispívali také svým přístupem zaměstnanci objednatele.

Věříme, že systémy elektronického archivu a správy dokumentace zefektivní činnosti document managementu v organizaci Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a pomohou sledovat oběh písemností v organizaci či zajišťovat přehled o termínech vyřizování jednotlivých dokumentů či spisů.

cs_CZCzech