Společnost VaK Nymburk a.s. využije e-ARSYS a e-Schránku při správě a provozování vodovodů a kanalizací

Mezi uživatele elektronického archivačního systému e-ARSYS a aplikace pro správu datových schránek e-Schránka se v průběhu letošního roku zařadil nový uživatel z oblasti provozování vodovodů a kanalizací – VaK Nymburk a. s. Jelikož šlo o projekt v oblasti, ve které společnost HSI com s.r.o. získala v průběhu svého působení značné zkušenosti, proběhla implementace bez komplikací a dle stanoveného harmonogramu.

Již při prezentacích našich produktů byly systémy kladně ohodnoceny. Především z důvodů nasazení nejnovější verze e-ARSYS, která nabízí nejnovějších technologií využívajících internet / intranet s využitím moderních prvků uživatelského rozhraní při zachování jednoduchosti obsluhy ze strany uživatelů. Vše nasvědčuje tomu, že tento produkt nezpůsobí obavy z používání archivačního systému. Kladně byl hodnocen i celý způsob administrace systému.

V současné době jsou již systémy (elektronický archivační systém e-ARSYS s nadefinovanou databázovou strukturou atributů a elektronická správa dokumentace) naimplementovány, a po ukončení ověřovacího provozu bude spuštěn provoz ostrý. K hladkému průběhu analytických i instalačních prací přispívali také svým přístupem zaměstnanci objednatele.

Jako další krok využití elektronického archivačního systému je napojení na vyjadřovací portál iStanoviska.NET, který bude implementován v druhé polovině letošního roku.

Věříme, že systém elektronického archivu a aplikace pro správu datových schránek zefektivní činnosti document managementu v organizaci VaK Nymburk a. s.

cs_CZCzech
cs_CZCzech